Kärnor

Merplast erbjuder i idag ett stort sotiment av plastkärnor som används för att spola upp papper på till bl.a. kassa och kvittorullar. Vi tillverkar dessa både genom extrudering och formsprutning.

Recent Projects