Våra produkter

Contract production

About 20% of our production is on contract, within different areas such as dental care, industry and foodstuffs.

Cores

Merplast offers a wide range of plastic cores that are used for winding paper, such as for cash and receipt rolls. These are produced both by extrusion and injection moulding.

Cutlery

Merplast manufactures the well known street-food fork, a product we have been developing since the 1960s. It has had several different designs and is now a combined knife and fork, with a large surface and a long handle. It is made of a resilient material so that it doesn’t break when used. Production takes place

Bestick

På Merplast tillverkar vi den välkända gatuköksgaffeln, en produkt som vi har utvecklat sedan 60-talet. Den har funnits i många olika skepnader och är idag en kombinerad kniv och gaffel med en stor yta och långt skaft. Den tillverkas i ett slagsegt material för att den inte skall brytas under användning. Produktionen sker under hygieniska

Kärnor

Merplast erbjuder i idag ett stort sotiment av plastkärnor som används för att spola upp papper på till bl.a. kassa och kvittorullar. Vi tillverkar dessa både genom extrudering och formsprutning.

Legotillverkning

C:a 20 % av vår tillverkning är legoproduktion inom olika områden . Ex. produkter för tandvård, industri och livsmedel.