Resurser

Merplasts unika tillverkningskunnande består av både formsprutning och extrudering. Maskinparken består idag av sex formsprutor med låskrafter från 25 till 350 ton, samt två styck extruderingslinjer. Detta ger en stor bredd vad gäller möjligheterna till framtagning av olika produkter.

formsprutningFormsprutning

I vår formsprutningsavdelning kan vi tillverka produkter med en skottvikt från ett par gram upp till c:a 1000gram. Maskinparken består idag av sex formsprutor från 25 ton till 350 tons låskraft. Kringutrustningen till maskinerna består bl.a. ingötsplockare med tillhörande kvarnar, torkar o.dyl. De material vi i huvudsak bearbetar är: PELD, PEHD, PP, PS ABS, ASA, POM.

 

 

extruderingExtrudering

I vår extruderingsavdelning har vi möjlighet att tillverka rör, profiler och slangar. Storleken på produkterna kan variera från några gram per meter upp till c:a 500 gram per meter. Produkterna kan levereras i kapade längder upp till 5 meters längd alternativt på rulle om så önskas. De material som används är ex. PP, ABS, PVC samt olika typer av termoplastiska elastomerer.